En dag om ledning av skola och utbildning i en ny tid

Transito är mötesplatsen där du som är ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning kan inspireras och diskutera hur förändringar i omvärlden påverkar den verksamhet du leder. På Transito möter du både framtidsspanare och kollegor i något som är mer än en vanlig konferens.

Praktiska detaljer

Datum: Torsdag den 28 november
Tid: 10.00 – 15.00
Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg
Anmäl dig här
Sista anmälningsdatum: 7 november

Konferensen är kostnadsfri, men för bokningar som inte utnyttjas debiteras 250 kr i administrationsavgift.

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är IT- professor vid Göteborgs universitet, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, och mångårig rådgivare till regeringen i IT-politiska frågor.

Lennart Wittberg är en strateg och utvecklingsfilosof som kombinerar praktisk erfarenhet med ett vetenskapligt förhållningssätt. Han har varit strateg hos Skatteverket och arbetat med förändringar i organisation & styrning, kultur, bemötande och digitalisering, vilket gjort Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

Eva Halvarsson är vd för Andra AP-fonden i Göteborg. Hon sitter i en rad styrelser, bl.a. UN-PRI (FNs principer för hållbara investeringar), Vasakronan och Kungliga Operan. Eva har också bidragit till framtagandet av den svenska koden för bolagsstyrning. Hon har tilldelats Handelshögskolans utmärkelse ”Pro Studio et Scientia” – för engagemang och vetenskap.

Utgångspunkter för Transito

Bedömningar om framtiden har tidigare kunnat göras med någorlunda hög säkerhet, men nu har framtiden blivit mer svår att förutse. 

Digitaliseringen och globaliseringen har gjort att andelen omvälvande händelser har ökat, och effekterna slår igenom mycket snabbare. Enskilda individer kan plötsligt kasta om världsfrågor, och världsfrågor hamnar direkt hos individerna.

Ledning och styrning fungerar inte heller som de gjort tidigare. Formella strukturer ersätts eller kompletteras av informella strukturer i form av nätverk och ekosystem. Detta sätt att organisera verksamheter utmanar dagens ledningssystem. En förändring är på gång, vilket tillitsbaserad styrning är ett exempel på. Men mycket av förändringarna sker inom ramen för gamla tankemodeller om vad en organisation och styrning är. Inför framtiden behöver vi nya tankemodeller.

En förutsättning för att basera styrning på tillit till professionernas kompetens är dock att alla inom en organisation delar både värderingar och synen på vad som är målet. Det är därför allt viktigare med samtal kring och arbete med värderingar och värdegrunder. Värdegrund kan inte bara vara slagord som medarbetare beordras ”att leva”. I verksamheter där alla individers profession betonas, utgör värderingar i form av varje individs inre kompass på ett helt annat sätt en förutsättning för framgång.

Arrangörer: