Transito – mer än en vanlig konferens

Transito är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom skola och utbildning

Vi samlar några av de mest spännande framtidsspanarna som bjuder på sina visioner om hur de pågående omvärldsförändringarna kommer att påverka ledning och styrning inom skolan.

Vi tror också på samtalet som ett redskap för utveckling och kunskap. Därför väver Transito ihop inspirationspass med tid för reflektion mellan dig och dina kollegor.