Program

Utgångspunkter


Bedömningar om framtiden har blivit allt svårare att göra. Förändringar sker snabbare än tidigare på grund av globaliseringen och digitaliseringen. Men nu har en ny utveckling ställt allt på huvudet. På några veckor förvandlade ett virus hela vårt samhälle och det som länge varit möjligt tack vare digitaliseringen plötsligt nödvändigt. Utbildning sker på distans och arbetsmöten via video.

Samtidigt har nya perspektiv öppnat sig. Elever som tidigare varit svaga verkar prestera bättre på distans. Närvaron i undervisningen har ökat bland vissa grupper. Nya pedagogiska lösningar och digitaliseringen av utbildningsvärlden utvecklas snabbare, vilket påverkar ledarskapet.

Stora förändringar har alltid lett till nya samhällsstrukturer och Coronapandemin kan leda till att en sådan förändring sker plötsligt. Väldigt få framtidsscenarier har hittills tagit ett sådant steg med i bedömningen och vi måste kanske därför se på framtiden med helt nya ögon.

Vi har skapat Transito för att få bättre kunskap om vart vi är på väg och hur vi bäst tar tillvara på möjligheterna för skola och utbildning. Transito är en arena där en tydligare bild av framtiden formas – tillsammans med idéer om hur vi tar oss an den.

Vid Transito kommer vi att presentera vår bild av den nya framtiden. Även om det är svårt att göra bedömningar om framtiden är det helt säkert att framtiden blir annorlunda än nutiden. En ny tid som ställer nya krav på både styrning och ledarskap. Tillsammans med andra ledare inom skolan får du diskutera hur din verksamhet påverkas.

Framtidsspanare


Anna Lundbergh är utvecklingsstrateg och konsult. Anna talar om dynamisk stabilitet – att balansera i en oförutsägbar omvärld. För att forma framtiden så behöver vi alla vara lite mer av förändringsledare. Vad krävs för att kunna jobba med de större förändringspr cesser som sker bortom vår påverkan?

Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare. Bo talar om hur den nuvarande situationen snabbt tagit oss närmare ett nätverkssamhälle
och vad detta kan komma att innebära för skolan.

Eva Wittbom är universitetslektor vid Stockholms Universitet. Eva talar om hur modern verksamhetsstyrning ser ut om tio år. Den senaste debatten om hur ekonomin ska styras bortom New Public Management öppnar för nya modeller där effektivitet och samhällsvärde hamnar i fokus.

Lennart Wittberg är strateg och författare. Lennart talar om styrning i framtiden. I ett samhälle där ekosystem och nätverk är de avgörande strukturerna måste också organisationer anpassa sig. Vilken nytta man bidrar med blir viktigare än organisationens gränser, vilket kräver ett annat sätt att se på både organisationer och styrning.

Arrangörer